T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kronik Hastalıklar İzlemi İl Eğitimleri Tamamlandı

Güncelleme Tarihi: 03/12/2019

Eylül 18-25-27 ve Ekim 02-05-09-11 tarihlerinde Kanuni EAH Numune Kampüsü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Aile Hekimlerinin katılımcı olduğu “Kronik Hastalıklar İzlemi İl Eğitimleri” konulu hizmetiçi eğitim programı tamamlanmıştır.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı  Dr.Köksal HAMZAOĞLU’nun açılış konuşması ile başlayan eğitim 7 oturum halinde düzenlenmiş ve  Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm.Dr.Esin SAYIN, Sağlığın Korunması ve Kanser Birimi Sorumlusu Dr. Gülşah AŞIK AYDIN, Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi Sorumlusu Dr.Emine GÜNAL ve Ahi Evren GKDC Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr.Muhammet Raşit Sayın eğitimci olarak katılmıştır. Kronik Hastalıklar (kardiyovasküler risk değerlendirmesi ve hipertansiyon) sürecinin doğru yürütülmesi, ülke genelinde standart ve nitelikli hizmet sunumunun sağlanması konularında sunumlar gerçekleştirilmiş ve yapılan sunumlar sonrasında gruplar halinde vaka çalışmaları yapılmış, sertifikaların taktim edilmesi ile  program sonlandırılmıştır.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG
  • 6.jpeg
  • 7.jpeg
  • 8.jpeg
  • 9.jpeg