T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Güncelleme Tarihi: 03/12/2019


06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönergenin 6. bölüm 19. Maddesinde belirtildiği üzere bu merkezlerin hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi açısından ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin düzenli olarak toplanacağı koordinasyon kurullarının oluşturulması önem arz etmektedir.

Bu amaçla İlimizde faaliyet gösteren Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde (TRSM) hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi açısından, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen ve ilgili kurum / kuruluşların bir araya geldiği TRSM İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 12.10.2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda bir önceki Kurulda alınan kararlar değerlendirilmiş, İlimiz TRSM’lerinin yaşadığı problemler ve çözüm önerileri üzerinde durulmuş olup ayrıca üye kurumlarca önümüzdeki dönemlerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü