T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Evde Rehabilitasyon Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 03/12/2019

Yaşlı ve yatağa bağımlı, ihtiyacı olan bireylerin fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin evinde ve aile ortamında sağlanmasını amaçlayan bir hizmettir. Tanı koyma birimi değildir. Randevu sistemi ile hizmet sunulmaktadır.

Evde Rehabilitasyon Birimi’ne kimlik bilgisi ile birlikte müracaat eden hastaların talepleri hastanemiz sağlık kurulu tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunanlar için uzman hekim muayenesi planlanmaktadır. Muayene için hastanemize gelebilen hastalar muayeneye çağrılmakta, gelemeyen hastalar belirlenen tarihlerde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi tarafından muayene edilip değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Fiziksel Tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince uygun bulunan ve onaylanan hastaların tedavi kartları düzenlenir ve uygun olan en kısa sürede görevli fizyoterapist tarafından düzenli seans uygulamaları başlatılmaktadır. Bu seans süreleri düzenli aralıklarla yapılan kontrollerle uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Kimler Faydalanabilir

-İnme

-Spinal Kord (Omurilik Yaralanmaları)

-Motor Nöron Hastalığı

-Parkinson

-MS (Multiple Skleroz)

-Serabral Palsi

-Felç (Hemipleji veya Terapleji)

-ALS

-Distoni vb.hastalara ev ortamında nörolojik rehabilitasyon hizmeti sunulur.

Hizmetin Sonlandırılması

-Evde rehabilitasyon hizmeti sunulan hastanın iyileşmesi,

-Hastanın kendisinin veya velisinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,

-Hastanın vefat etmesi,

-Hasta ve yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde sorumlu hekim tarafından verilen hizmetin faydası olmayacağına kanaat getirilmesi,

-Hastanın kendisinin veya velisinin çalışan personelin güvenliğine yönelik uygun olmayan davranışlarda bulunmaları,

-Evde rehabilitasyon hizmeti sunulan hastanın herhangi bir nedenden dolayı ikamet adresini değiştirmesi. (İkamet yeri değişen hastanın, koordinasyon merkezi aracılığı ile başka uygun ekipler varsa devri gerçekleştirilerek sunulan hizmetin devamlılığı sağlanır.)

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü