T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özgül Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi

Güncelleme Tarihi: 03/12/2019

Öğrenme; yaşam boyu süren, bilgiyi algılama, organize etme, depolama ve gerektiğinde bu bilgiyi geri üretmeyi içeren kapsamlı bir süreçtir.

Öğrenme, sadece yeni bir beceri kazanma ya da akademik bir alanda yetkinleşme olarak görülmemeli; sosyo-duygusal  ve kişilik gelişimini de içeren bir kavram olarak düşünülmelidir. Öğrenme deneyimlerinde ortaya çıkan kimi aksaklıklar kişinin tüm yaşam kalitesini etkileyebilmektedir.

Öğrenme süreci sırasında bireyin bilgi kazanımının güçleşmesi ve öğrenme alanlarının etkin bir şekilde işlev görmemesi halinde “Özgül Öğrenme Güçlükleri”nden bahsedilir.

Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstündedir. Ruhsal bir hastalığı ve duyusal bir özrü olmaması ve iyi eğitim almasına rağmen dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermektedir.

Özgül öğrenme güçlüğünün alt tipleri olarak; okuma güçlüğü (disleksi), yazılı anlatım güçlüğü (disgrafi), sayısal güçlük (diskalkuli) ve motor koordinasyon güçlüğü (dispraksi) belirtilebilir. Her yıl 1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası olarak kutlanmaktadır. Disleksi öğrenme güçlüğünün bir alt tipi olduğundan Müdürlüğümüzce Kasım ayı boyunca özgül öğrenme güçlüğü farkındalık çalışmaları düzenlenmiştir. Tüm ilçelerimiz yapılan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına destek vermiştir.

Özgül öğrenme güçlüğünün herhangi bir tıbbi tedavisi yoktur ve yaşam boyu süren bir bozukluktur. Erken tanılanması ve sonrasında da uygun şekilde eğitimle gerekli uyarlamaların yapılarak bireyin bu durumdan en az şekilde etkilenmesi sağlanmalıdır.

Öğretmenler, tanılama aşamasında; akranlarına göre anlamlı derecede akademik başarısızlık gösteren öğrencileri gözlemlemeli, öğrencide zeka geriliği, duygusal davranışsal bozukluk ile tıbbi bozukluklar, kültürel ve sosyal çevrede yoksunluklar olup olmadığının ayrımında olmalı;  başarısızlığın nedenlerini tam olarak anlamaya çalışmalıdır.

Erken tanı, erken müdahale için önemlidir. Öğrenme güçlüğünden şüphelenile çocuğun özgül öğrenme bozukluğu açısından değerlendirilmesi için bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanına başvurulmalıdır. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu ve benzeri her konuda halkımızın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • IMG-20181120-WA0002.jpg