T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mevzuat

Güncelleme Tarihi: 23/11/2018

         KANUNLAR:

 1. Kan ve Kan Ürünleri Kanunu

        YÖNETMELİKLER:

 1. Özel Hastaneler Yönetmeliği
 2. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 3. Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği
 4. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 5. Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 6. Karayolları Trafik Yönetmeliği
 7. Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik
 8. Kordon Kanı Yönetmeliği
 9. Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği
 10. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik
 11. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği
 12. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği
 13. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik
 14. Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliği
 15. Eczacılar ve Eczaneler  Hakkında Yönetmelik
 16. Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik
 17. Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği
 18. Teröpatik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik
 19. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
 20. Toplum Sağlığı Merkezi Ve Bağlı Birimler Yönetmeliği
 21. Erişilebilirlik İzleme Ve Denetleme Yönetmeliği
 22. Uluslararası Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
 23. Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik 
 24. Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

         YÖNERGELER:

 1. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge
 2. Doku  Tipleme Labaratuvarları Yönergesi
 3. Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
 4. Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge
 5. Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi
 6. Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması Ve İşleyişi Hakkında Yönerge
 7. Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
 8. Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Yönergesi

         TEBLİĞLER:

 1. Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında Tebliği
 2. Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ
 3. Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında  Tebliğ

         GENELGELER:

         1. Sağlık Kabinlerinin Açılışı ve İşleyişi Hakkında Genelge
        
 2.Total Parenteral Nütrisyon İçin Güvenli Uygulamalar Rehberi konulu 2010/44 Genelge

         USUL ESASLAR:

        1Psiko-Teknik Değerlendirme ve Psikiyatri Uzmanı Muayenesinde Sürücülerde Aranılacak Şartlar ile Değerlendirme ve Muayeneye İlişkin Usul ve Esaslar