T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Birim Çalışanları

Güncelleme Tarihi: 23/11/2018

   

ADI SOYADI

ÜNVAN

GÖREV ALANI

TELEFON

Nedime NOHUT

Hemşire

 • Özel Hastaneler
 • Tıp Merkezleri
 • Özel Poliklinikler
 • Müesseseler
 • Muayenehaneler
 • Yoğun Bakım Üniteleri
 • Yanık Tedavi Birimleri
 • Entegre İlçe Hastaneleri
 • Kamu Hastaneleri (Kalite-Verimlilik)
 • Üniversite Hastaneleri(Kalite-Verimlilik)

0462 410 6110/

1504

Zeynep SEZER

Hemşire

 • Acil Servisler
 • Doku Tipleme Laboratuvarı
 • Teropatik Aferez Merkezleri
 • Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri
 • İşitme Cihazı Merkezleri
 • Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi (ÇOKİM)
 • İhbar, şikayete binaen veya re'sen yapılan şikayetlerin iş işlemlerini yürütmek

0462 410 6110/

1505

Cemile TOPAL

Hemşire

 • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Sağlık Kuruluşları
 • Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Sağlık Kurum/Kuruluşları
 • Diyaliz Merkezleri
 • Tıbbi Laboratuvarlar
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri
 • Evde Bakım Hizmetleri Sunan Kurum/Kuruluşlar
 • Diş Protez Laboratuvarları
 • Optisyenlik Müesseseleri
 • Aile Sağlığı Merkezleri
 • AMATEM-ÇAMATEM Ve Denetimi Serbestliğe Hizmet Veren Tıbbi Laboratuvarlar

0462 410 6110/

1522

Kamile AYDIN

Sağlık Memuru

 • Kordon Kanı Bankaları
 • Kan Transfüzyon Merkezleri
 • Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezleri/Üniteleri
 • Palyatif Bakım Merkezleri
 • Total Paranteral Nutrisyonel (TPN) Üniteleri
 • Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezleri
 • Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezleri
 • Eczaneler
 • Ecza Depoları
 • Toplum Sağlığı Merkezleri

0462 410 6110/

1504

Başak ASKAY

Doktor

 • Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri
 • Sağlık Kabinleri
 • Kamu Hastanelerinde Bulunan Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri
 • Medikal Gazlar
 • Engellilere Yönelik Düzenlemeler
 • Hücre ve Doku Merkezleri

0462 410 6110/

 1233