overlay

GÜNCEL !!! Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nce sunulan hizmetlere yönelik “Şifa Eli” adlı Fotoğraf Yarışması (Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 29 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.)

şifa eli.jpeg

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Personeli arası düzenlenen “Şifa Eli “ adlı fotoğraf yarışmasında Toplam 3500 Türk Lirası ödül verilecek. Yarışmaya Son Başvuru Tarihi 29 Ekim  2020 yarışma serbest kategorisinde yapılacak.

Yarışma Sonuçları aynı hafta içerisinde açıklanacaktır.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

SERBEST KATEGORİ ÖDÜLLERİ

Birincilik Ödülü 1500 (Bin beş yüz Türk Lirası)

İkincilik Ödülü 1000 (Bin Türk Lirası)

Üçüncülük Ödülü 500 (Beş yüz Türk Lirası)

Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü Özel Ödülü 500 (Beş yüz Türk Lirası)

En Fazla 30 Adet Sergilenme, Teşekkür Belgesi

KONU

     İnsanların en sıkıntılı döneminde sarıldıkları; “şifa eli” olarak görülen Sağlık Bakanlığı Hizmetlerinin, soyut ve somut kavramlar üzerinden, anlatılması ile farkındalık oluşturmaktır.

     Trabzon İlindeki, Sağlık mekânlarının, gerekli izinler alınması koşulu ile Sağlık müdürlüğü ve bağlı kuruluşları personelince kullanılması, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarının hizmet sunumunun, Fotoğraf kategorisinde tematik olarak anlatılmasıdır.

 Kategori ve Bölümler

Yarışma sayısal (dijital) kategoride.

Serbest (renkli veya siyah beyaz) > DA Olarak yapılacaktır.

Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

GENEL KATILIM KOŞULLARI VE YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

Katılımcıların öncelikle Sağlık Bakanlığı EKİP Portal sayfasına üye olmaları gerekmektedir. EKİP Portal sayfasına üye olmayanların kaydı alınmayacaktır. https://ekipportal.saglik.gov.tr/signin

Yarışma Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlarının personeli arasında gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.

Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyelerinin birinci dereceden yakınları ve Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Basın Birimi Çalışanları yarışmaya katılamazlar.

Yarışmaya her fotoğrafçı DA bölümünde en fazla 4 (dört) adet sayısal renkli ve/veya siyah-beyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.

 

-Acil Sağlık Hizmetleri

-Hastanelerde Tedavi ve Bakım Hizmetleri

-Evde Sağlık Hizmetleri

-Koruyucu Sağlık Hizmetleri

-Kanser Kayıt ve Tarama Hizmetleri

-UMKE Hizmetleri

-112 Hizmetleri

-Yaşlı Bakım ve Tedavi Hizmetleri

-Çevre Sağlığı Hizmetleri

-Anne ve Çocuk Sağlığı Hizmetleri

-Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri

-Ruh Sağlığı Hizmetleri

-Geleneksel Tıp Hizmetleri

-Halk Sağlığı Hizmetleri

-Aile Hekimliği Poliklinikleri ve Mobil Sağlık Hizmetleri

 

Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar, HDR ( high dynamic Range ) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.

Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların Mekânlarında ve 2018, 2019,2020 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Ödül, sergileme unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar Sağlık İl Müdürlüğündeki Fotoğraf Yarışması Masasına elden teslim edilecektir. Yarışma Yetkilisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde (Her bir jüri üyesine bir monitör verilecekse her biri en az 15 inç boyutunda olmalıdır), bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiç bir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

Yarışma sonuçları Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü nün https://trabzonism.saglik.gov.tr/ adresinde ve Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü nün sosyal medya ( facebook, twitter, instagram ve benzeri ) hesaplarında ilan edilecektir. Ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

DEĞERLENDİRME JÜRİSİ

Sağlık İl Müdürlüğünce, ilan edilecektir.

 

YARIŞMA SEKRETERYASI

Yetkili Birim: Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Basın Birimi

 

ADRES:

Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. Ahmet Can Bali Sok. No:15

Ortahisar / Trabzon

Telefon:0 462 410 61 10