Kurum/Kuruluşlar
20 Ocak 2021

DENETİM BİRİMİ TARAFINDAN DENETİM KOORDİNASYONU SAĞLANACAK KURUM/KURULUŞ/SERVİS/BİRİM/Ünite/Merkezler:

1)         Özel Hastaneler

2)         Tıp Merkezleri

3)         Özel Poliklinikler

4)         Müesseseler

5)         Muayenehaneler

6)         Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Sağlık Kuruluşları

7)         Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Sağlık Kurum/Kuruluşları

8)         Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri

9)         Sağlık Kabinleri

10)       Kordon Kanı Bankaları

11)       Kan Transfüzyon Merkezleri

12)       Diyaliz Merkezleri

13)       Tıbbi Laboratuvarlar

14)       Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezleri/Üniteleri

15)       Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri

16)       Evde Bakım Hizmetleri Sunan Kurum/Kuruluşlar

17)       Palyatif Bakım Merkezleri

18)       Kamu Hastanelerinde Bulunan Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri

19)       Yoğun Bakım Üniteleri

20)       Acil Servisler

21)       Yanık Tedavi Birimleri

22)       Total Paranteral Nutrisyonel (TPN) Üniteleri

23)       Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezleri

24)       Doku Tipleme Laboratuvarı

25)       Teropatik Aferez Merkezleri

26)       Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezleri

27)       Eczaneler

28)       Ecza Depoları

29)       Diş Protez Laboratuvarları

30)       Optisyenlik Müesseseleri

31)       Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri

32)       Medikal Gazlar

33)       İşitme Cihazı Merkezleri

34)       Aile Sağlığı Merkezleri

35)       Toplum Sağlığı Merkezleri

36)       Entegre İlçe Hastaneleri

37)       Kamu Hastaneleri (Kalite-Verimlilik)

38)       Üniversite Hastaneleri(Kalite-Verimlilik)

39)       Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi (ÇOKİM)

40)       Engellilere Yönelik Düzenlemeler

41)       Sağlık Turizmi Birimleri

42)       AMATEM-ÇAMATEM Ve Denetimi Serbestliğe Hizmet Veren Tıbbi Laboratuvarlar