overlay

Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi


  Birim Tanımı

   Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Birinci Basamakta Sunulan Sağlık Hizmetleri çerçevesinde belirlenen programları ve faaliyetleri il düzeyinde uygulamak, koordine etmek, izlemek ve denetlemektir.