EĞİTİM HİZMETLERİ BİRİMİ
01 Temmuz 2021


TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM AR-GE BİRİMİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

BİRİMDE YAPILAN İŞLER (GÖREVLER)

İLGİLİ PERSONEL

İLETİŞİM

 1. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
 2. Akademik Alanda Yapılan Araştırma/Tez Başvuru İşlemleri
 3. Hastanelerdeki Eğitim Ar-Ge Birimlerinin Koordinasyonu
 4. Uzaktan Eğitim Programı İle İlgili İşlemler ve Koordinasyon
 5. Uzmanlık Eğitimi Öğrencilerine İlişkin İş Ve İşlemler
 6. Asistan Rotasyonları İşlemleri
 7. Eğitici Görevlendirme Yazışma İşlemleri
 8. Kongre, Seminer, Sempozyum vb. İle İlgili İş ve İşlemler
 9. Hizmet İçi Eğitimler
 10. KEFE Eğitimleri

Uzm. Hem. Elif BABACAN

0462 4106110

1408

 1. Sertifikalı Eğitim Programları
 2. Sertifika Tescil - Teslim – Resertifikasyon Yazışma İşlemleri
 3. Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Personele İlişkin İş Ve İşlemler
 4. Kuruma Yeni Başlayan Personelin Uyum Eğitimlerine İş Ve İşlemleri
 5. Eğitici Görevlendirme Yazışma İşlemleri
 6. Kongre, Seminer, Sempozyum vb. İle İlgili İş ve İşlemler
 7. Hizmet İçi Eğitimler
 8. KEFE Eğitimleri

Hemşire Esma COŞKUN

0462 4106110

1408

 1. Beceri Eğitimi, Yaz Stajı İş ve İşlemleri
 2. Kurumumuzda Staj Yapacak Öğrencilerin İstatiksel İşlemleri
 3. Aday Memur Eğitim Sınav İşlemleri
 4. Aday Memur Eğitimi Uzaktan Eğitim İşlemleri
 5. Lisans Tamamlama İş ve İşlemleri

Sağ. Mem. Eser BAŞARAN

0462 4106110

1409