overlay

1-7 Kasım Dünya Disleksi Farkındalık Haftası

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Öğrenme; yaşam boyu süren, bilgiyi algılama, organize etme, depolama ve gerektiğinde bu bilgiyi geri üretmeyi içeren kapsamlı bir süreçtir. Öğrenme, sadece yeni bir beceri kazanma ya da akademik bir alanda yetkinleşme değil; sosyo-duygusal  ve kişilik gelişimini de içeren bir kavram olarak düşünülmelidir. 

Öğrenme süreci sırasında bireyin bilgi kazanımının güçleşmesi ve öğrenme alanlarının etkin bir şekilde işlev görmemesi halinde “Özgül Öğrenme Güçlüğü”nden bahsedilir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü normal ya da normal üzerinde bir zekaya sahip, duyusal bir kusuru olmayan, herhangi bir psikiyatrik ve nörolojik bir tanı almamış, standart bir eğitim-öğretime rağmen kronolojik yaşına ve zekasına uygun paralellikte başarı gösteremeyen, özel bir akademik alanda belirgin bir bozukluğun varlığı (okuma, yazılı anlatım, matematik…) ile tanımlanan, çeşitli genetik ve çevresel etmenlerin rol oynadığı, biyolojik temele dayanan ve nöro-gelişimsel tanı alan bir bozukluktur.

Özgül öğrenme güçlüğünün alt tipleri olarak; okuma güçlüğü (disleksi), yazılı anlatım güçlüğü (disgrafi), sayısal güçlük (diskalkuli) ve motor koordinasyon güçlüğü (dispraksi) belirtilebilir. Bu alt-tipler, tek başına görülebileceği gibi birkaçı beraber de görülebilir. Bu alt-tiplere sıklıkla Dikkat Eksikliği ve/veya Hiperaktivite Bozukluğu da eşlik edebilir.

Yaşanılan bu gelişimsel sorunlar, bir takım davranışsal sorunlara da yol açabilir. Çocuk oyun sırasında yaşıtlarıyla doğru iletişim kanallarını kullanamayarak grupta dışlanabilir. Gerekli bilgiye sahip olduğu halde dil gelişimi, bilişsel gelişim ya da motor gelişimdeki sıkıntılardan dolayı kendisini ifade edemediği için agresif tavırlar gösterebilir. Gösterdiği agresif tavırlar sonucunda uyum sorunu göze çarpar. Özgüven duygusunun gelişimi açısından okul öncesi dönemindeki yaşantıların ileriki yaşlarda önemi düşünüldüğünde, çocuğun güven kırıcı durumlarla karşılaşması oldukça risklidir. Bu dönemde anaokulu ve ya kreş ortamlarında arkadaşları ile etkileşimde pasif kalmayı seçebilir. Ancak ev ortamında anne, baba veya kardeşe yönelik karşı gelme, zarar verme davranışları gösterebilir. 

Erken tanı, erken müdahale için önemlidir. Çocukların gelişiminde özgül öğrenme güçlüğü veya başka bir bilişsel, davranışsal gelişim açısından problem hissedildiğinde çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanına başvurulmalıdır.

Özgül öğrenme güçlüğünün herhangi bir tıbbi tedavisi yoktur ve yaşam boyu süren bir bozukluktur. Erken tanılanması ve sonrasında da uygun şekilde eğitimle gerekli uyarlamaların yapılarak bireyin bu durumdan en az şekilde etkilenmesi sağlanmalıdır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) zeka geriliği değildir.

FARK EDİN, FARK YARATIN.

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ