İKİNCİ ECZACI ATAMA İŞLEMLERİ
20 Ocak 2021


1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2. Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) İl/İlçe

Sağlık Müdürlüğünce onaylı fotokopisi

3. Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair yazılı beyanı (Eczacının, 6197

sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyeti olmamalıdır.)

4. Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (Özel bir

sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili il/ ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı)

5. Göz raporu (Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı

engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim

raporu. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili il/ ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik

edilmiş olmalı.)

6. Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş

7. 2 adet vesikalık fotoğraf

8. Eczacı Odası kayıt belgesi

9. Eczacının meslekten men cezası bulunup bulunmadığı bilgisinin yer aldığı eczacı odası kayıt belgesi

10. Eczane sahip ve mesul müdürünün ikinci eczacı tayin dilekçesi

11. İkinci eczacının görev ve sorumluluklarını kabul ettiğine dair dilekçe

12. En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmelidir)