Beyaz Kod İl Koordinatörlüğü
20 Ocak 2021


         Beyaz Kod İl Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları

            Her ilde bir beyaz kod koordinatörü bulunur.


            Beyaz kod kapsamındaki başvurulara ilişkin süreçte, başvuru sahibine, 663 sayılı KHK’nın 54 üncü maddesi mucibince hukuki destek verir.


            Sağlık birimlerinde görevli çalışan güvenliği birim sorumlularından gönderilen bilgi ve belgeleri inceleyerek ilgili başvurunun beyaz kod kapsamında olup olmadığını değerlendirir.


            Beyaz kod kapsamındaki başvurulara ilişkin adli süreçte başvuru sahibine hukuki destek verir.


            Süreç boyunca elde edilen verilerin Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan yazılımda ilgili alana girişini sağlar.


            Sağlık birimlerindeki Yönetici ve ÇGB’nin sisteme üyeliklerini onaylar.