overlay

SABİM / CİMER


SABİM

Sağlık Bakanlığı “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” adı altında yepyeni bir sağlık sistemi oluşturup, bu sisteme işlerlik kazandırmayı amaçlamıştır.

Halk ve yöneticiler arasındaki iletişimsizlikten kaynaklanan sorunlar, her iki taraf için de hizmet üretememe ve hizmetten yararlanamama şekline dönüşmüştür. Bunu aşmak amacıyla Sağlık Bakanlığı bir ilki gerçekleştirerek kendi bünyesinde “SABİM” adı altında bir Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü kurmuştur.

 Kamu yararını temel ilke edinmiş bir kurum olarak Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra birimleriyle hizmetlerini yürütürken, verimliliği artırma, hizmetin konusu olan insan sağlığında sıfır hatayla çalışma hedefi SABİM’de somutlaşmaktadır.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), Bakanlığımız çalışanlarından, hizmetin muhatabı olan her vatandaşımıza kadar, bütün Türkiye’ye uzanan bir dost eli olarak, ülkemizde ilk olmanın verdiği heyecanla, aynı zamanda da kendisinden sonraki kurumlara kılavuzluk edecek olmanın bilinç ve sorumluluğuyla 01. 01. 2004 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

 

İŞLEYİŞ

SABİM varlığına esas olan amaç ve hedefleri doğrultusunda sağlık sisteminin işleyişine hâkim operatörler, sağlık mevzuatı konusunda yeterli bilgilerle donatılmış çözümleyiciler tarafından sağlık sisteminin işleyişi ile ilgili her türlü soru, sorun, eleştiri, öneri, talep ve teşekkürü cevaplandırmakta ve kayıt altına almaktadır.

SABİM Türkiye’ye, haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Vatandaşlarımıza düşen “184 ALO SABİM” hattımızı aramak, sabim@saglik.gov.tr  e-posta adresine ulaşmak ya da şahsen merkezimize başvurmaktır.

 

Bu yollarla bize ulaşan vatandaşlarımız:

—           Sağlık sisteminin işleyişine yönelik her türlü konuda bilgi alabilirler.

—           Sağlık sistemine yönelik talep, teşekkür, eleştiri ve önerilerde bulunabilirler.

—           Sağlık hizmetlerinden yararlanırken, sistemin herhangi bir aşamasında yaşadıkları sorunlarını iletebilirler.

 

CİMER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), vatandaşların sorunlarını, dileklerini, taleplerini ve şikâyetlerini en hızlı şekilde alıp cevaplamak üzerine uygulamaya geçen bir hakla ilişkiler uygulamasıdır.

CİMER BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikâyet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır.

1-Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir.

2- E-Devlet kapısı ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikâyetler iletebilir. Bunun için bir E-Devlet Şifresi almak gerekmektedir.

3- Alo 150 ile telefon başvurusu yapılabilmektedir.

MEVZUAT

Dilekçe hakkı, sorulara cevap almak suretiyle bilgi edinmeyi, şikâyette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır. CİMER bu hakların kullanımını sağlayan etkin bir halkla ilişkiler uygulamasıdır.

2709               TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

4982               BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

3071               DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

2004/7189      BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK