Tarihçe
12 Eylül 2019

Trabzon vilayeti, konumu ve liman kenti olması nedeniyle ile Cumhuriyet döneminde merkezi idare aracılığıyla yürütülen sağlık hizmetlerinde “pilot bölge” özelliği göstermekteydi. Trabzon’da kurulan sağlık kuruluşları sadece şehre değil aynı zamanda çevre illerin halkına da hizmetle yükümlü kılınmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında külliyelerden hastanelere dönüştürülen kurumlar, Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonu ve denetiminde büyük kuruluşlar haline gelmiştir.

Cumhuriyet'in kurulmasından önce sağlık hizmeti Trabzon Belediyesi tarafından sunulmaktaydı. Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü valilik bünyesinde “Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü” olarak hizmete başlamıştır.

Trabzon Sağlık Müdürlüğü; 1980 yılı öncesinde Tabakhane’deki 01 No’lu Toplum Sağlığı Merkezi (Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi Baştabipliği) binasında, 1988-2014 yılları arasında ise şu anki valilik binasında hizmet vermiştir. Ağustos 2014 yılından bu yana, Gülbaharhatun Mahallesi, Ahmet Can Bali Sokakta bulunan hizmet binasında faaliyet göstermektedir. Numune Kampüste bulunan ek binada ; İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet vermektedir. 

Ana binanın bulunduğu yerleşkede 112 Çağrı Merkezi'nin (Komuta Kontrol Merkezi)bulunmaktadır.

Temmuz 2017 tarihi itibariyle ilimizde; Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı 2 adet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 7 adet Devlet Hastanesi, 5 adet İlçe Hastanesi ve 3 adet özel hastane bulunmaktadır. Ayrıca ilimizde 18 adet Toplum Sağlığı Merkezi ve 233 Aile Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 112 Çağrı Merkezi (Komuta Kontrol Merkezi), Hava Ambulansı İstasyonu, Motosiklet Ambulans İstasyonu ve 35 adet Acil Sağlık Hizmetleri (Ambulans Hizmetleri) İstasyonu bulunmaktadır.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünün temel amacı, Sağlık Bakanlığı politika ve hedeflerine uygun olarak, ilimizde, birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında ve etkili çözümler sunmak, ulaşılabilir ve sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin organizasyonunu yapmaktır.

İnsana ve çevreye saygılı, çağdaş bir yönetim anlayışı ve çalışma ortamında, yasal şartlar çerçevesinde kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunulmasına önderlik ederek, bireysel ve toplumsal memnuniyetin arttırılması tüm Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının temel hedefidir.

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPMIŞ SAĞLIK MÜDÜRLERİ