overlay

TİG (Teşhis İlişkili Guruplar)

              TİG NEDİR ?

 • Yataklı tedavi hizmeti veren sağlık tesislerinin,  verdikleri yatan hasta hizmetine ilişkin demografik ve klinik veriler çerçevesinde,
  vakaların Majör Tanı Sınıfına (MTS) göre maliyet bazında gruplandırılmasını sağlayan bir sistemdir.

   
  TİG’İN AMACI NEDİR ?
 • Daha adil ödeme yöntemi oluşturmak,
 • Gerçek ve anlamlı istatistik üretmek,
 • Sağlıkta ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar yapmak,
 • Tesis ve hekim bazlı performans takibi yapmak,
 • Sağlık kurumlarının yönetimine katkı sağlamaktır.

  TİG OLUŞUMU

             Hastanın:

 • Tanısı ve işlemleri,
 • Yaşı,
 • Cinsiyeti,
 • Taburcu şekli,
 • Yatış süresi,
 • Yenidoğan ağırlığı,
 • Günübirlik durumu, yoğun bakım yatış süresi, mekanik ventilasyon süresi vb. gibi veriler TİG oluşumunda etkili olmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                             

         Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı

         Web adresi: http://tig.saglik.gov.tr/

        1-Bilgilendirme Rehberi:

        3292,rehber-tig-16122015son-ikpdf.pdf

        2-İleri Kodlama Standartları

       https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/3623,tig-ileri-kodlama-standartlaripdf.pdf?0

        3-TİG Uygulama Rehberi 

       https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/3621,tigkitapweb-pdf.pdf?0

        4-E-Kitap  

        http://tig.saglik.gov.tr/images/e%20kitap.rar

        5-TİG ve MTS Odaklı Çalıştay Dokümanı –Kadın Doğum ve Yenidoğan

        https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/3631,kadin-dogum-ve-yenidogan-dokumani-10072015-son-yayinpdf.pdf?0

        6-Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar

        11816,saglik-raporlarina-iliskin-usul-ve-esaslar-hakkinda-duyuru--2pdf.pdf