Tıbbi Cihaz ve Eczacılık Birimi

YARDIMCI ECZACI ATAMA İŞLEMLERİ

 

Yardımcı eczacılığını yapmak isteyen eczacıya, ilgili bölge eczacı odası tarafından; sağlık müdürlüğünce gerçekleştirilecek işlemlerde kullanılmak üzere; çalışacağı eczaneye dair (eczane adı, eczane adresi, eczane sahip ve mesul müdürünün adı soyadı) bilgileri içerir belge, oda kayıt belgesi, sanat icrasından men cezası olmadığına dair belge ve mesul müdür eczacının onayını içerir dilekçenin oda onaylı sureti verilir. Eczacı odası tarafından verilen belgelerle birlikte aşağıda yer alan belgeleri de ilçe sağlık müdürlüğüne ibraz eder.

1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

2) Diplomanın/mezuniyet belgesinin il/ ilçe sağlık müdürlüğünce onaylı sureti,

3) Eczacılık yapmasına mâni mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı (Eczacının, 6197 sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyeti olmamalıdır.),

4) Mesleki faaliyetlerini içerir özgeçmiş,

5) Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı)

6) Mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu (Göz doktorunun adı ve unvanı açık olarak yazılmalı. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili il/ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı.)

7) İki (2) adet vesikalık fotoğraf (arkasına yardımcı eczacının adı soyadı yazılmalı),

8) Yardımcı eczacı daha önce başka bir işte çalışmışsa o işten ayrıldığını kanıtlayan belge,

9) Yardımcı eczacının, görev ve sorumluluklarını kabul ettiğine dair dilekçe,

10) Eczane sahip ve mesul müdürünün, yardımcı eczacı tayin dilekçesi.

20 Ocak 2021