overlay

Diyaliz Hizmetleri İzlem,Denetim ve Değerlendirme Komisyon Kararı

İlimizde faaliyette olan diyaliz merkezlerindeki hasta sayılarının artmasına paralel olarak cihaz arttırma gerekliliği ve buna yönelik talepler, Müdürlüğümüzce oluşturulan “Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilmiş olup 2020 yılı ilk 6 ayında 8 (sekiz) cihaz artırımına karar verilmiştir.

Merkezlerden gelecek olan talepler ilgili yönetmelikte belirtilen hususlar dikkate alınarak değerlendirilip ilan tarihinden bir ay sonra sonuçlandırılacaktır.

Komisyon Kararı İçin Tıklayınız