overlay

Sürekli İşçi Alımı Kurası Yedekten Evrak Teslim Etmeye Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 kadroya “temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi (silahsız), hastane klinik destek elemanı” mesleklerinde kura sonrası atanmaya asıl olarak hak kazanan adayların atama işlemleri tamamlanmıştır.

Söz konusu kura sonucunda Müdürlüğümüz kadrolarına kura neticesinde asıl olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden; mazeretsiz olarak belirlenen başvuru süresi içerisinde başvurmayan, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde gerekli şartları taşımadığı tespit edilen, başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak göreve başlamayan veya hakkından feragat edenler yerleştirmeden doğan haklarını kaybetmişlerdir.

Bu sebeple boş kalan kadrolara 8 – 9 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen kura neticesinde belirlenen yedek hak sahipleri arasından  sıralamaya göre  atama işlemleri yapılacaktır.

Bu nedenle mevcut durumda İlimiz genelinde boş kalan kadrolara yedek listeden boş kadro sayısı kadar adaydan; atamaya esas evraklarını 20 – 22 Mayıs 2020 Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca yedek listeden atanmaya hak kazanan adaylardan yukarıda belirtilen nedenler dolayısıyla görevine başlamayan adayların yerine yedek listeden alım sürecine devam edilecek olup, ilgili yedek hak sahiplerinin Müdürlüğümüz duyurularını takip etmeleri elzemdir.

Mezkûr ilan, kura neticesinde yedek olarak yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ
YEDEKTEN EVRAK TESLİM ETMEYE HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ