T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Beyaz Kod İl Koordinatörlüğü

Güncelleme Tarihi: 13/09/2019


         Beyaz Kod İl Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları

            Her ilde bir beyaz kod koordinatörü bulunur.


            Beyaz kod kapsamındaki başvurulara ilişkin süreçte, başvuru sahibine, 663 sayılı KHK’nın 54 üncü maddesi mucibince hukuki destek verir.


            Sağlık birimlerinde görevli çalışan güvenliği birim sorumlularından gönderilen bilgi ve belgeleri inceleyerek ilgili başvurunun beyaz kod kapsamında olup olmadığını değerlendirir.


            Beyaz kod kapsamındaki başvurulara ilişkin adli süreçte başvuru sahibine hukuki destek verir.


            Süreç boyunca elde edilen verilerin Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan yazılımda ilgili alana girişini sağlar.


            Sağlık birimlerindeki Yönetici ve ÇGB’nin sisteme üyeliklerini onaylar.