İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerimizi kapsayan 19.11.2020 tarihinde başlatılan yangın ve afetlere yönelik tatbikatlar tamamlanmıştır.
10 Aralık 2020

Bu bağlamda çalışanlarımız ile hasta ve ziyaretçileri kapsayan Acil Durumlarda yapılacak tahliye, kurtarma ve yangın söndürme işlerinin profesyonelce yürütülmesine yönelik Acil Durum Eylem Planları hazırlanmış olup, planlar doğrultusunda olası yangın durumlarında yapılacak müdahaleye ilişkin; Tüm İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Başkanlıkları, İlçe Devlet Hastaneleri, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Sağlık Müdürlüğümüz ve Ek Hizmet Binalarını kapsayan, Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanlığı Sivil Savunma Birimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimlerince planlayıp ve yürütülen uygulamalı yangın söndürme tatbikatları tamamlanmıştır.

 • a (1).jpg
 • a (10).jpg
 • a (11).jpg
 • a (12).jpg
 • a (13).jpg
 • a (14).jpg
 • a (2).jpg
 • a (3).jpg
 • a (4).jpg
 • a (5).jpg
 • a (6).jpg
 • a (7).jpg
 • a (8).jpg
 • a (9).jpg