Sürekli İşçi Alımı Hakkında Duyuru Güncel 01.02.2019
01 Şubat 2019

Müdürlüğümüz hizmet birimlerinde görev yapmak üzere alınacak olan Sürekli İşçilerin Sözlü Sınav Sonuçları Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün
30.01.2019-106 tarih ve sayılı yazısına istinaden 02.04.2019 Salı günü Müdürlüğümüz İnternet sitesinden ilan edilecektir.

Sürekli İşçi İş ve İşlemleri

Sürekli İşçi Sınav Takvimi