2 Nisan Dünya Otizm Ve Farkındalık Günü -Basın Bülteni
02 Nisan 2019

“OTİZMDE ERKEN TANI FARK YARATIR”

Otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizmli bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla 2008 yılından beri Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan “Dünya Otizm Farkındalık Günü”, Nisan ayı ise “Dünya Otizm Farkındalık Ayı” olarak kutlanmaktadır.

Otizm spektrum bozukluğu sosyal iletişim ve etkileşimdeki kalıcı yetersizlikler, sınırlı/yinelenen davranış örüntüleri, aynılıkta ısrarcılık, rutinlere bağlılık ve duyusal uyaranlara aşırı duyarlılık ya da duyarsızlıkla kendini gösteren ve belirtileri çok yoğun olarak 24 ay ve sonrasında ortaya çıkan bir gelişimsel yetersizliktir.

Otizmin erken yıllarda belirlenmesi erken müdahale ve eğitim çalışmalarının başlatılması açısından çok önemlidir. Çocuklar 18 aylık olmadan önce otizm tanısı koymak zor olarak düşünülse de 6-18 aylar arasında bazı belirtilerle ilk işaretler ortaya çıkabilir.

Otizm spektrum bozukluğunun belirtileri erken yaşta başlatılan yoğun eğitim desteğiyle azaltılabilir, yeni beceriler kazandırılarak davranış sorunları ortadan kaldırılabilir. Doktorların yazdığı ilaçlar da dahil olmak üzere diğer tüm yöntemler çocuğun eğitimini desteklemek için kullanılabilir.

Ülkemizde otizm tanısı Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Uzmanları tarafından konulmaktadır. Çocuğunuzda farklı davranış ve özellikleri fark ettiğinizde öncelikle aile hekiminize danışmanız önemlidir. Aile hekiminiz sizi bulunduğunuz yere göre doğru uzmana yönlendirecektir. 

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü