Sürekli İşçi Atamaya Hak Kazanan Nihai Asıl ve Yedek Aday Listesi
11 Nisan 2019


*İlan edilen sınav sonuçlarına 3-5 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılan itirazların Komisyon tarafından değerlendirilmesi neticesinde oluşan Nihai sınav sonuç listeleri aşağıdadır.

*Sınav Sonucunda asıl olarak başarılı olan adayların atama işlemleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasından ve komisyon tarafından atamaya esas belgelerin uygunluğunun değerlendirilmesinden sonra tamamlanacaktır.

*Sözlü sınavda "ASIL" olarak başaralı olan adayların 11-15 Nisan 2019 (Mesai Saatleri Dahilinde) tarihleri arasında ekte yer alan Açıktan Atama Başvuru Formu'nu doldurmaları ve yine ekte de yer alan Atamaya Esas belgeleri hazırlayarak Müdürlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir. "YEDEK" olarak başarılı olan adaylar bu süreçte başvuruda bulunmayacaktır. "ASIL" olarak başarılı olan adayların atamaya esas belgelerini 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında incelenmesi neticesinde şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 1. Yedekten başlamak üzere işlem gerçekleştirilecektir.

Atamaya Hak Kazanan Asıl ve Yedek Aday Listesi

AMBULANS SÜRÜCÜSÜ

BİYOMEDİKAL

ELEKTRİKÇİ (GENEL)

GÜVENLİK GÖREVLİ

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME LİSANS

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME ÖNLİSANS

KLİNİK DESTEK ELEMANI (HASTANE)

ŞOFÖR (YOLCU TAŞIMA)

YARDIMCI KLİNİK ELEMAN (DİŞ)

İş Takvimi ve diğer gerekli belgeler;

İş Takvimi

Atamaya Esas Belgeler

AÇIKTAN ATAMA BAŞVURU FORMU(Tükenmez kalem ile doldurulacaktır.)

Mal Bildirim Formu (Arkalı önlü olarak doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir)