Sürekli İşçi Atamaları Hakkında Duyuru
24 Nisan 2019

 

Sınav Sonucunda başarılı olan adayların atama işlemleri Sağlık Bakanlığınca yapılacak olup, Atama Kararlarının ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından giriş yapılmasının ardından ilgililer görevlerine başlamak üzere Müdürlüğümüze çağrılacaklardır. (Söz konusu atamalar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının sonuçlanmasının ardından yapılacaktır.)

Atama Kararlarının ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) üzerine girişlerinin yapılıp yapılmadığını aşağıda link üzerinden ilgililer sorgu yoluyla öğrenebilirler.

 

 

https://ckysweb.saglik.gov.tr/personelgorevyeri/