Yazıcı Deyip Geçmemeli !
23 Aralık 2019

Gizli bilgi içeren dokümanların çıktıları alınırken;

• Doküman çıktısının eksik olmadığı kontrol edilmelidir (sayfa ve kopya sayısı bazında)
• Yazıcı hataları ile karşılaşıldığında gönderilen doküman iptal edilmeli ve yanlışlıkla basılmadığı kontrol edilmelidir.
• Çıktının yazıcıda basılması süresinde dokümanın başında bulunulmalıdır.
• Çıktı alındıktan sonra yazıcıdan silindiğinden emin olunmalı.