Güvenli İletişim Yolu
23 Aralık 2019

Normal bir siteye girdiğimizde adres çubuğunda gördüğümüz HTTP başlığı interaktif bankacılık gibi kritik işlem yapılan bir siteye girdiğimizde yerini HTTPS olarak değiştirir.
Buradaki " S " güvenli ( secure ) anlamına gelmektedir. Tarayıcınızın altında bulunan çubukta da kilit ikonu çıkacaktır.
Bunların yanı sıra şifreli iletişimlerde ( SSL- Secure Socket Layer) sitenin sahip olduğu sertifika ve sertifikanın geçerliliği kontrol edilmelidir.
Bilgi sistemlerini bir zincir gibi düşündüğümüzde bu zincirin en zayıf halkası çoğunlukla sistemin kullanıcılarıdır.

Unutulmamalıdır ki sistem yada bir kurum, zincirin en zayıf halkası kadar sağlamdır.