Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
17 Ekim 2019

2011 yılında yürürlüğe giren Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nın hedeflerinden biri de çocuk istismarı ile etkin mücadele faaliyetleri kapsamında; cinsel saldırılara maruz kalmış çocukların korunmasını sağlamak, örselenmesini asgariye indirmektir. Bu amaçla Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) kurulmuş olup yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

İlimizde bulunan Çocuk İzlem Merkezinin daha aktif çalışabilmesi, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 16.10.2019 tarihinde, Trabzon İl Sağlık Müdürümüz Dr. Hakan USTA başkanlığında ÇİM İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Çocuk İzlem Merkezi tarafından 2019 yılı içerisinde Merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kurul üyesi Kurumlarımızca çocuk ihmali ve istismarı alanında yapılan faaliyetler hakkında bilgi aktarımı ile devam eden toplantı, bundan sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalar görüşülerek sonlandırılmıştır.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

  • IMG_6523.JPG