25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜ
22 Kasım 2019

Birleşmiş Milletler kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla 1999 yılında 25 Kasım Gününü “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” ilan etmiştir.

Kadına yönelik şiddet, “ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalı bir eylem, uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma” şeklinde tanımlanmaktadır.

Kadınları, çocukları, aileyi ve toplumu olumsuz olarak etkileyen kadına yönelik şiddet farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır.

Fiziksel şiddet: Tokat atmak, bir şey fırlatmak, tartaklamak, vurmak, tekmelemek, sürüklemek, bıçak, silah gibi aletlerle zarar vermek.

Cinsel şiddet: İstemediği halde cinsel içerikli ifadeler kullanmak, cinsel ilişkiye zorlamak, hamile kalmaya, doğurmaya veya doğurmamaya zorlamak.

Psikolojik şiddet: Hakaret etmek, küfür etmek, aşağılamak, korkutmak, kendisini veya yakınlarını tehdit etmek.

Ekonomik şiddet: Çalışmaya engel olmak, zorla çalıştırmak, kadının gelirini elinden almak, ev harcamaları için para vermemek.

Israrlı Takip: Kişinin kendi güvenliğinden korku duymasına neden olacak şekilde sürekli telefon ile aramak, kısa mesaj veya e-posta göndermek, sosyal medya yolu ile takip etmek, istemediği zaman ve mekânda karşısına çıkmak, istemediği halde hediye göndermek.

 

Kadına şiddet yetersiz beslenmeye, kronik hastalıkların artmasına, madde bağımlılığına, beyin ve organ travmalarına, geçici ve kalıcı hastalıklara, kronik ağrıya, düşüklere, anne ölümlerine, intiharlara neden olan önemli bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilir. Şiddet mağduru ve risk altındaki kadınlarda depresyon, uykusuzluk, baş ağrısı, sıkıntılı olma hali, yoğun korku, değişikliklerden kaygı duyma sık rastlanan belirtilerdir.

 

Kadınlara yönelik aile içi şiddet, temel insan hakları ve özgürlüklerinin ihlali olup, kadınlar ve erkekler arasındaki eşit olmayan güç ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan önemli bir sorundur. Bu sebeple mücadele; çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirir. Dolayısıyla, ilgili tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla sürecin içinde yer alması son derece önemlidir.

Şiddete uğrayan kadınların nereden yardım alabileceklerini bilmeleri, bu durumla mücadele etmeleri açısından çok önemlidir. Kadınlar bilgi ve yardım için,

 (0 462) 231 40 12 ŞÖNİM (Trabzon Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi),

 ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı,

 ALO 155 Polis İmdat,

ALO 156 Jandarma İmdat,

 112 ACİL hattını arayabilirler.

 

Saygı ve sevginin hâkim olduğu, şiddetin son bulduğu bir hayat diler saygılarımızı sunarız. 

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü