Acil Obstetrik Bakım Ebe-Hemşire Eğitimi
23 Aralık 2019

Acil Obstetrik Bakım (AOB) gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içerisinde meydana gelen anne ve fetüs hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Acil Obstetrik Bakım Programının hedeflerinden biri de ülke genelinde sağlık personeli tarafından kaliteli, standart, güvenli ve nitelikli hizmet sunulması, uygulamada birlikte­liğin sağlanmasıdır.

İlimiz Bölge Eğitim Merkezi olup Artvin, Rize, Gümüşhane, Giresun, Ordu ve Trabzon illerine hizmet vermektedir. Acil Obstetrik Bakım Ebe-Hemşire Eğitimleri kapsamında 2014 yılından bugüne kadar bölgemiz hastaneleri doğum salonlarında çalışan toplamda 707 ebe ve hemşireye eğitim verilmiştir.

Bu kapsamda eğitim bölgemiz hastanelerinde hizmet vermekte olan 27 personele yönelik 19-20 Aralıık tarihleri arasında “Acil Obstetrik Bakım Ebe-Hemşire Eğitimi” düzenlenmiş olup Trabzon İl Sağlık Müdürümüz Dr. Hakan USTA, Personel Hizmetleri Başkanımız Uzm.Dr.Hasan MOLLAHÜSEYİNOĞLU, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcımız Uzm.Dr. Esin SAYIN’ın katıldığı törenle katılımcılara belgeleri teslim edilmiştir.

Eğitimlerimizde bize destek olan SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. Yeşim BAYOĞLU TEKİN, Öğr. Üyesi Dr.Recep ERİN, Öğr. Üyesi Dr.Seyfi KARTAL, Öğr. Üyesi Dr.Deniz KULAKSIZ, Dr. Ayla YAVUZ, İl Sağlık Müdürlüğümüzden Uzm.Dr. Selen GÜRSOY, Dr. Gülşah AŞIK AYDİN ve Hmş. Reyham TAN’a teşekkür ederiz.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü

  • IMG_1065.JPG
  • IMG_1186.JPG