Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitim Duyurusu
11 Mart 2020

ORDUVALİLİĞİ
İlSağlıkMüdürlüğü

.
Sayı : 51655836-106.01
Konu : BiyodidalÜrünUygulayıcıEğitimi Hk.


DAĞITIM YERLERİNE

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi kapsamında halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik Müdürlüğümüz tarafından 20-21-22 NİSAN 2020 tarihileri arasında “Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi” yapılmasıplanlanmıştır. Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimine katılmak isteyen kişiler Müdürlüğümüz web sitesi orduism.saglik.gov.tr adresindendetaylı bilgilere ulaşabilir. Başvuru yapacakların en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Başvuru için Müdürlüğümüze verilecek dilekçe ekinde; Eğitim durumunu gösteren belge (Diploma aslı veya onaylı örneği), eğitime katılım ücreti 180.00 TL. yatırdığına dair dekont, nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf (son 1 yıllık) ile eğitimin başlama tarihinden önce Müdürlüğümüze müracaat etmeleri için ilgililere duyurulması hususunda;
Bilgilerinizearz/ricaederim.

e-imzalıdır. Dr.MustafaKASAPOĞLU
                          İlSağlıkMüdürü

Ek:1.Adet EğitimDuyurusu


Dağıtım:
Gereği:
Bilgi: 80İlValiliğiSağlıkMüdürlüğü HalkSağlığıGenelMüdürlüğü (ÇevreSağlığıDaireBaşkanlığı)