AİLE HEKİMLİĞİ 2020/4 EK YERLEŞTİRME BAŞVURU LİSTESİ
24 Ağustos 2020


DÜZELTME:

SİSTEMSEL AKSAKLIKLAR NEDENİYLE DR. NAZRİN SEZGİN'İN BAŞVURUSU  SEHVEN UNUTULMUŞTUR.


            2020-4 Ek Yerleştirme Başvuru Tablosu