24.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı
31 Aralık 2020


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Müdürlüğümüz ve hizmet sahasında atılması gerekli adımların,  çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması noktasında izlenmesi gereken yol, yöntem, iş ve işlemler ile 2020 yılının genel olarak değerlendirmesinin yapılıp, planlanan, yapılan çalışmalar sonucunda belli bir aşamaya gelen veya tamamlanan İSG faaliyetlerinin  görüşüldüğü 24. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı İl Sağlık Müdürümüz Dr. Hakan USTA başkanlığında Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Erdem ŞEN ve diğer kurul üyeleri katılımıyla 29.12.2020 tarihinde Müdürlüğümüz eğitim salonunda gerçekleştirilmiştir.

  • iş sağılığı  (1).jpeg
  • iş sağılığı  (2).jpeg
  • iş sağılığı  (3).jpeg
  • iş sağılığı  (4).jpeg