Northwestern Medical Journal® Dergisi
08 Mart 2021

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı , İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin resmi bilimsel yayın organı Northwestern Medical Journal® dergisi yayın hayatına başlamış olup, bahse konu
dergiye www.nwmedj.org adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.