AKILCI İLAÇ KULLANIMI(AİK)
19 Mart 2021

 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Akılcı İlaç Kullanımı (AİK), kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, kendilerine ve topluma en uygun şartlarda sağlayabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Ülkemiz, DSÖ’nün verilerine göre en yüksek antibiyotik tüketimine sahip ülkeler arasında yer almaktadır.
Bu kapsamda Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Dairesi Başkanlığınca özellikle 2012 yılından beri Ülke genelinde doktorlarımıza, eczacılarımıza ve sağlık personellerimize yönelik yapılan eğitimler neticesinde özellikle içeriğinde antibiyotik bulunan reçete oranlarında önemli ölçüde düşüş sağlanmıştır. Bu çalışmalara ilave olarak İlimizde de sağlık personeline ve halka yönelik eğitimler düzenlenmiş ve stantlar açılarak farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Tüm bu gayretler neticesinde Reçete Bilgi Sistemine (RBS) dayalı verilerimize göre;
2018 Yılında;
Aile Hekimlerimizin Antibiyotik içeren reçete yüzdesi:
Trabzon İlimizde : %21,33
Diğer Hekimlerimizin Antibiyotik içeren reçete yüzdesi:
Trabzon İlimizde : %29,97
2019 Yılında;
Aile Hekimlerimizin Antibiyotik içeren reçete yüzdesi;
Trabzon İlimizde :%21,04
Diğer Hekimlerimizin Antibiyotik içeren reçete yüzdesi:
Trabzon İlimizde :%28,15
2020 Yılında;
Aile Hekimlerimizin Antibiyotik içeren reçete yüzdesi:
Trabzon İlimizde :%20,90
Diğer Hekimlerimizin Antibiyotik içeren reçete yüzdesi:
Trabzon İlimizde :%28,26 olarak gerçekleşmiştir.
Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da il olarak tüm verilerimiz Türkiye ortalamasının altında oluşmuştur. Pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğimiz 2020 yılında bu tablonun oluşmasında emeği geçen tüm hekim, sağlık personeli, eczacı ve duyarlı halkımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında ve yaşamlarında başarı ve sağlık diliyorum.
Dr Hakan USTA
İl Sağlık Müdürü