TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
25 Mart 2021

 
06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönergenin 6. bölüm 19. Maddesi gereğince, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları devam etmektedir.
Bu kapsamda, İlimizde faaliyet gösteren Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde (TRSM) hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi açısından, sekretaryasını Müdürlüğümüzün yürüttüğü ve ilgili kurum / kuruluşların bir araya geldiği TRSM İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 24.03.2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından saygıdeğer yöneticilerimizin de katılımıyla zoom üzerinden gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Köksal HAMZAOĞLU, Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim KUL ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Oğuz KARA katılmıştır. Toplantı, Ruh Sağlığı Daire Başkanı Uzm.Dr.Esra ALATAŞ’ın açılış konuşmaları ile başlamıştır. Pandemi döneminde TRSM’lerin çalışma koşulları değerlendirilmiştir. TRSM’den hizmet alan bir hastanın bireysel değerlendirmesi yapılmış ve üyeler tarafından yapılabilecek çalışmalar belirlenmiştir. Üye kurumlarca önümüzdeki dönemlerde yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

  • TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (2).jpg
  • TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (8).jpg
  • TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (3).jpg
  • TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (9).jpg
  • TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (10).jpg
  • TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (1).jpg
  • TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (4).jpg
  • TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (5).jpg
  • TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (7).jpg