Yoğun Bakım Ünitesinde Kritik Hasta Bakımı ve Temel İlkeleri Eğitim Modülü
28 Mayıs 2021Covit-19 salgını konusunda özellikle yoğun bakım uzmanlık eğitimi
almayan hekimlerimiz için uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Bakanlığımız tarafından alanında
uzman hekimlerin katkısıyla 30 dersten oluşan Yoğun Bakım Ünitesinde Kritik Hasta Bakımı ve Temel
İlkeleri eğitim modülü hazırlanmıştır. Eğitimler ÇKYS’de kayıtlı olan ve kamu, özel ve üniversitede
çalışan tüm hekimlere tanımlanmış olup, katılımcıların Sağlık Bakanlığı Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi
(USES) https://uses.saglik.gov.tr adresinden kayıt olarak tamamlamaları gerekmektedir.

Duyuru Talebi, Müdür6916a3a9-0e93-4eb0-91c4-f18777a60d4f_UstyaziXaml.pdf
Duyuru Talebi, Müdür_Ilgi_1d668a8b-17de-485e-9b85-351417ce8ce1.pdf