DOKA’ YA TEŞEKKÜRLER
03 Haziran 2021


Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklediği, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Hakan USTA’nın direktifleriyle hazırlanıp, Müdürlüğümüz tarafından yürütülecek olan ‘Sağlık Personeli İletişim Eğitimi’ projesinin sözleşmesi imzalandı.
DOKA Genel Sekreteri Onur ADIYAMAN ile İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetler Başkanımız Dr.Erdem ŞEN tarafından imzalanan proje ile sağlık personelinin hasta ve hasta yakınları ile olumlu ilişkiler kurabilmesi, sağlık hizmetlerinin verimliliğinin ve etkisinin arttırılması amacıyla sağlık çalışanlarına iletişim eğitimi verilecek.
İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanımız Dr. Erdem ŞEN “Dünyayı tehdit eden bir salgınla karşı karşıyayız. Sağlığımızı tehdit eden böyle zor bir zamanda hastayla kurulan iletişim daha fazla önem kazandı. Çünkü hastalarla iletişim kurmak sağlıklı bireylerle iletişim kurmaktan daha zordur. Bireyler hastalıkları nedeniyle çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır ve bu sıkıntılara bağlı olarak yaşadıkları belirsizlikler nedeniyle stres altında kalmaktadırlar. Bu durumu anlamak ve iyi yönetmek, bireylerin stresini ortadan kaldırdığı gibi hekime, hemşireye ve diğer sağlık personeline duyulan güveni de arttırıyor. Güvenin oluşması önerilen tedavinin iyi uygulanmasını ve tedavinin başarısını da doğrudan etkilemektedir.”
ŞEN, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul gören ‘Sağlık Personeli İletişim Eğitimi’ projesinin bu anlamda önemli bir eksikliği dolduracağını da sözlerine ekledi.
Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da başarılı ve kaliteli bir hizmet sunumu için etkili bir iletişime ihtiyaç olduğuna dikkat çeken DOKA Genel Sekreteri ADIYAMAN, “Sağlık hizmeti almak için sağlık kuruluşlarına giden hastalar genellikle üzgün, kırılgan ve sinirli olabiliyor. En kısa zamanda sağlık hizmeti almak istemelerinden dolayı çeşitli iletişim problemleri de yaşanabiliyor. Bu yüzden sağlık personelinin iletişim becerilerinin önemi, diğer meslek dallarına göre fazladır. İşte bu noktada sağlık hizmetlerinin verimliliğinin ve etkisinin artması adına bu projenin çok faydalı olacağına inanıyorum” diye konuştu.
Proje ile Trabzon’da hizmet veren hastanelerde görevli sağlık çalışanlarına kişilerarası iletişim, beden dili, bireysel ve hasta stresi yönetimi, kriz iletişimi, tükenmişlikle baş etmenin yolları, takım çalışmasının ruhu, sağlık sektöründe markalaşma ve imaj yönetimi ile dijitalleşme ve sağlık sektörünün geleceği konularında eğitim verilecek.
30 personelin eğitim almasının planlandığı proje sonucunda sağlık çalışanı-hasta arasındaki iletişimin daha da güçlendirilerek hizmet kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

  • WhatsApp Image 2021-06-03 at 13.10.38.jpeg