28. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı
25 Ağustos 2021

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Müdürlüğümüz ve hizmet sahasında atılması gerekli adımların,  çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması noktasında izlenmesi gereken yol, yöntem, iş ve işlemler ile planlanan, devam eden İSG faaliyetlerinin  görüşüldüğü 28. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Erdem ŞEN başkanlığında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan yardımcısı Dr. Ekrem YILDIRIM ve diğer kurul üyeleri katılımıyla 25.08.2021 tarihinde Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

  • 28. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı  (5).jpeg
  • 28. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı  (4).jpeg
  • 28. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı  (3).jpeg
  • 28. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı  (2).jpeg
  • 28. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı  (1).jpeg