Staj, İşletmede Beceri eğitimi, Uygulamalı Ders, uygulama birliğinin sağlanması, karşılaşılan sorunların görüşülmesi ve kontenjanların planlanması konulu toplantı yapılmıştır.
14 Ocak 2022

Müdürlüğümüze bağlı birim ve kurumlarda gerçekleştirilen Uygulamalı Eğitimlerde (Staj, İşletmede Beceri eğitimi, Uygulamalı Ders) uygulama birliğinin sağlanması, karşılaşılan sorunların görüşülmesi ve kontenjanların planlanması amacıyla 13.01.2022 Perşembe günü 09:00-12:00 saatleri arasında Müdürlüğümüzde toplantı yapılmıştır.
 Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hasan MOLLAHÜSEYİNOĞLU başkanlığında yapılan toplantıya Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesinden yöneticiler ve uygulamalı eğitim sorumluları katılmışlardır.

  • eğitim (1).jpeg
  • eğitim (2).jpeg
  • eğitim (3).jpeg