Standart Dosya Planı Eğitimi
24 Mart 2022

İl Sağlık Müdürümüz Dr. Hakan USTA’nın başkanlığında; Bakanlığımız 2021-2022 Kamu İç Kontrol  Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında, 2022 yılı eylem planında  yer alan eylem gereği Müdürlüğümüz Başkanlık düzeyi ve İl sağlık Müdürümüze doğrudan bağlı birimlerde ki personelimize Standart Dosya Planı kodlarına ilişkin planlanan eğitim 24-25 - 03.022 tarihlerinde  Müdürlüğümüz Dr.Fatih NİYAZOĞLU toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

  • Standart Dosya Planı  (3).jpeg
  • Standart Dosya Planı  (2).jpeg
  • Standart Dosya Planı  (1).jpeg
  • Standart Dosya Planı  (4).jpeg