HAP Yönetici Eğitimi
24 Mart 2022

18 Mart 2020 tarihinde yayınlanan "Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği" gereğince ilimiz kamu, üniversite ve özel hastane başhekimleri, mesul müdürleri ve inceleme makamında bulunanlara yönelik "HAP Yönetici Eğitimi" İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Hakan USTA'nın da katılımı ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Eğitime il HAP eğitmenlerimizin yansıra Giresun ve Gümüşhane’den gelen HAP eğitmenleri de katılmıştır.

  • HAP Yönetici Eğitimi (2).jpeg
  • HAP Yönetici Eğitimi (1).jpeg
  • HAP Yönetici Eğitimi (3).jpeg