Trabzon İl Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Burak FETTAHOĞLU, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Hakan USTA’ya ziyarette bulundular ve protokol imzaladılar.
18 Mayıs 2022


Bu protokol, ülkemizdeki görülme sıklığı ve ölüm nedenleri açısından en önemli sağlık sorunlarından biri olan kalp hastalıklarının, çocukluk çağında tespit edilebilmesi ve ilerleyen yaşlarda oluşabilecek daha büyük sorunların engellenmesi amacıyla okul çağındaki çocukların kalp sağlığı açısından taranmasını kapsamaktadır.
Tarama çalışması bir merkez ve bir taşra olmak üzere iki okulda yapılacaktır. Çalışmanın yapılacağı okullar Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek ve Sağlık Müdürlüğümüze bildirilecektir.
Kalp hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de görülme sıklığı ve ölüm nedenleri açısından en önemli sağlık sorunlarından birini teşkil etmektedir. Kalp hastalıkları içerisinde yenidoğan ve çocukluk çağında görülen konjenital kalp hastalıkları ise ayrı bir öneme sahiptir. Dolayısıyla kalp hastalıklarının, çocukluk çağında tespit edilebilmesi, ilerleyen yaşlarda oluşabilecek daha büyük sorunların engellenmesi açısından büyük öneme sahiptir. Çocukluk çağı ve yenidoğan kalp hastalıkları tüm konjenital hastalıkların yaklaşık %10 unu oluşturmaktadır. Kalp rahatsızlığı ile doğan çocukların %50 sinde bu kusur maalesef erken dönemde saptanamamaktadır. Ülkemizde çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanınması ve gerekli tedavilerin sağlanması amacıyla çeşitli tarama programları yürütülmektedir. Bu kapsamda okul çağındaki çocukların kalp sağlığı açısından taranması amacıyla bu tarama programı yapılacaktır.
Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri temel amacımızdır.

  • kalp tarama (5).jpeg
  • kalp tarama (4).jpeg
  • kalp tarama (3).jpeg
  • kalp tarama (2).jpeg
  • kalp tarama (1).jpeg