Evlilik Raporları
08 Temmuz 2021

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 136.maddesi ile evlenecek kişilerden "SAĞLIK RAPORU" istenmesi zorunlu tutulmuştur.

Başvuru Koşulları için Gerekli Belgeler:

Birer adet fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İşlem Adımları:

Kişiler ikamet ettikleri bölgedeki Aile Sağlığı Merkezlerine başvurup, gerekli belgeleri vererek işlemi başlatırlar.

Başvuru Yeri:

İkamet ettikleri bölgedeki Aile Sağlığı Merkezleri

Başvuru Şekli:

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Özel Durumlar:

Hekim gerekli gördüğü takdirde testler (HIV, HEPATİT B-C,VDRL..) için kan alınmakta ve göğüs filmi çekilmektedir. Evlilik raporları ücretsizdir.