Sağlık Kurulu Raporu
08 Temmuz 2021

1. Varsa sosyal güvence evrakı

2. 2 adet resim.

3. Nüfus Cüzdanının önlü arkalı fotokopisi.

4. Varsa hastalığı ile ilgili tetkik sonuçları.

5. Hasta, öğrenci ise, öğrenci olduğuna dair belge.

Başvuru Yeri:

Hastaneler

Başvuru Şekli:

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Rapor İtirazları

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Rapor İtiraz Birimi’nden itiraz yapılabilir.