Özel Poliklinik ve Hastanelerin Sürücü Adayı Sağ. Rap. Düzenlemek İçin Yetki
08 Temmuz 2021

Özel Poliklinik ve Hastanelerin Sürücü Adayı Sağlık raporu düzenlemek üzere yetkilendirilmesi işlemleridir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Mevzuatı ile ilgili olarak Sürücü Adayı Sağlık raporu düzenlenmesi hakkında yayımlanan R.G.tarihi 29.04.2004 R.G.sayısı 25447 tebliğ fotokopileri ve ekleri

Başvuru Koşulları için Gerekli Belgeler :

MESUL MÜDÜR İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi (adres, telefon, toplantı gün ve saat) Mesul Müdür imzalı,
 • Tahahhütname (Kurulda yer alan doktorların isim ve branşları, Mesul Müdür imzalı, noter onaylı olmalı),
 • Özel Sağlık kuruluşu adına düzenlenmiş Ruhsat/Uygunluk Belgesi (Noter Onaylı)
 • Mesul Müdürlük Belgesi(Noter Onaylı)
 • Kroki (1/100 ölçekli, mahalline uygun ibareli, Sağlık Grup Başkanlığı onaylı)
 • Malzeme Listesi (Mesul Müdür imzalı, Sağlık Grup Başkanlığı onaylı)
 • Durum tespit tutanağı (Sağlık Grup Başkanlığı onaylı)
 • Kurulda Mesul Müdürlük yapmak istediğine dair dilekçesi
 • Diploma ve Uzmanlık Belgesi(Noter onaylı, yaş imzalı)
 • Nüfus cüzdanı örneği (Noter onaylı)
 • Son üç ay içinde alınmış, görev yaptığı il sınırı içinde ikamet ettiğini gösterir belgenin aslı,
 • Tabib Odasına kayıtlı olduğunu gösterir son 3 ay içinde alınmış belge,
 • Part-Time Belgesi (Kamuda çalışıyorsa)
 • Serbest Sağlık Mensuplar Fişi
 • İhbarname
 • Noterden alınmış imza sirküsü aslı,

DOKTORLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Kurulda görev almak istediğine dair dilekçe (açık adres, muayenehanesi var mı, kamu da çalışıyor mu ?)
 • Part-Time belgesi (Kamuda çalışıyorsa)
 • Diploma ve Uzmanlık Belgesi (Noter onaylı, yaş imzalı)
 • Nüfus cüzdanı örneği (Noter onaylı)
 • Son üç ay içinde alınmış, görev yaptığı il sınırı içinde ikamet ettiğini gösterir belgenin aslı,
 • Tabib Odasına kayıtlı olduğunu gösterir son 3 ay içinde alınmış belge,
 • Part-Time belgesi (Kamuda çalışıyorsa),
 • Serbest Sağlık Mensuplar Fişi
 • İhbarname
 • Noterden alınmış imza sirküsü aslı,

İşlem Adımları :

İlgili Sağlık Grup Başkanlıklarına 2 adet dosya hazırlanarak, başvuru işlemleri başlatılır.

Başvuru Yeri :

İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

Başvuru Şekli :

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.