Özel Poliklinik ve Hastanelerin Gemi Adamı Olur Raporu Düzenlemek İçin Yetkilendirilmesi
08 Temmuz 2021

MESUL MÜDÜR İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi (Adres, telefon, toplantı gün ve saat) Mesul Müdür imzalı,
 2. Taahhütname (Kurulda yer alan doktorların isim ve branşları, Mesul Müdür imzalı, noter onaylı)
 3. Özel Sağlık kuruluşu adına düzenlenmiş Ruhsat/Uygunluk Belgesi (Noter Onaylı)
 4. Mesul Müdürlük Belgesi (Noter Onaylı)
 5. Kroki (1/100 ölçekli, mahalline uygun ibareli, Sağlık Grup Başkanlığı onaylı)
 6. Malzeme Listesi (Mesul Müdür imzalı, Sağlık Grup Başkanlığı onaylı)
 7. Radyoloji Labaratuar ruhsat örneği (Noter onaylı)
 8. Tıbbi Tahlil Labaratuar ruhsat örneği (Noter onaylı)
 9. Labaratuar sözleşmeli ise sözleşme ve ilgili labaratuar ruhsat örneği,
 10. Odyometri sözleşmeliyse sözleşme ve ilgili yerin ruhsat örneği,
 11. Son üç ay içinde alınmış görev yaptığı il sınırı içinde ikamet ettiğini gösterir belgenin aslı,
 12. Tabib odasına kayıtlı olduğunu gösterir son 3 ay içinde alınmış belge,
 13. Part-Time belgesi (Kamuda çalışıyor ise)
 14. Serbest Sağlık Mensuplar Fişi
 15. İhbarname
 16. Noterden alınmış imza sirküsü aslı,
 17. Kurulda Mesul Müdürlük yapmak istediğine dair dilekçesi,
 18. Diploma ve Uzmanlık Belgesi (Noter onaylı, yaş imzalı)
 19. Nüfus cüzdanı örneği (Noter onaylı)
 20. Hizmet Akdi doktorların kurumda çalıştıklarına dair (Noter onaylı)

DOKTORLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Kurulda görev almak istediğine dair dilekçe (açık adres, muayenehanesi var mı , kamuda çalışıyor mu )
 2. Part-Time belgesi (Kamuda çalışıyorsa)
 3. Diploma ve Uzmanlık Belgesi (Noter onaylı, yaş imzalı)
 4. Nüfus cüzdanı örneği (Noter onaylı)
 5. Son 3 ay içinde alınmış görev yaptığı il sınırı içinde ikamet ettiğini gösterir belgenin aslı
 6. Tabib odasına kayıtlı olduğunu gösterir son 3 ay içinde alınmış belge,
 7. Part-Time Belgesi (Kamuda çalışıyor ise)
 8. Serbest Sağlık Mensupları Fişi
 9. İhbarname
 10. Noterden alınmış imza sirküsü aslı,
 11. İşyeri hekimlik sertifika örneği (Heyetteki tek uzman için noter onaylı )

İşlem Adımları :

İlgili Sağlık Grup Başkanlıklarına 2 adet dosya hazırlanarak ilgili Kurumca başvurularak işlemler başlanır.

Başvuru Yeri :

İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları

Başvuru Şekli :

Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.